Srdce na správnom mieste

Nadácia Orange každý rok oceňuje osobnosť, ktorá prejavila mimoriadne úsilie v snahe pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Tento rok bol však výnimočný, pretože jedným z dvoch ocenených laureátov ceny Srdce na správnom mieste bola študentka odboru Špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte UK, Natália Kavecká.


16. 12. 2016 14.05 hod.

Nadácia Orange dostala v tomto roku  657 žiadostí o pomoc, pričom žiadatelia v nich nežiadali o podporu a pomoc pre seba, ale pre niekoho iného, kto sa ocitol v neľahkej životnej situácii. Naša študentka Natália Kavecká spolu so spolužiačkou Martinou Rončákovou preukázali svojou snahou spríjemniť predvianočné obdobie rodine z krízového centra pre týrané a opustené matky hlboký ľudský rozmer, na ktorý môžeme byť hrdí všetci, čo sa hlásime k odkazu Jána Amosa Komenského.