Rektorské a dekanské voľno

Informácia o udelení rektorského (13.4.2017) a dekanského voľna (18.4.2017)


13. 03. 2017 10.37 hod.

 

Dekanka Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave,

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

informuje všetkých študentov fakulty:

v súvislosti s dňami pracovného pokoja
v apríli 2017

rektor Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje
rektorské voľno dňa 13. apríla 2017

a

dekanka fakulty udeľuje
dekanské voľno dňa 18. apríla 2017