Naša fakulta sa úspešne prezentovala na Noci výskumníkov

Dňa 29. 9. 2017 sa v Bratislave konal 11. ročník festivalu vedy na Slovensku Noc výskumníkov. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského na tejto prestížnej akcii predstavila hneď dvakrát.


02. 10. 2017 13.35 hod.

Stánok Vyrobím si, hrám sa, učím sa zaujal nejedného návštevníka festivalu. Pracovníci  z Katedry didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní, z Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky a z Ústavu pedagogických vied a štúdií si pripravili podnetné a zaujímavé aktivity, ktoré si účastníci mali možnosť sami odskúšať.

Stánok Viacjazyčný rebríček pripravili pracovníci Katedry románskych jazykov a literatúr. Ich cieľom bolo odhaľovať postoje v situáciách, ale aj podobnosti a rozličnosti na úrovni jazykov z tej istej jazykovej vetvy. Návštevník sa tak mohol dozvedieť, na akej úrovni sa nachádza jeho viacjazyčný a viackultúrny profil, ale mohol získať aj sebareflexiu svojho správania voči iným ľuďom v kultúrnom a rečovom aspekte.