Informácia o zmene termínu odovzdania záverečných prác

Záverečné práce je možné odovzdať do 21. 4. 2017.


14. 03. 2017 14.16 hod.

 

Dekanka Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave,

Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 

informuje  študentov fakulty:

o zmene termínu na odovzdanie záverečných prác. Záverečné práce je možné
odovzdať do 21. 4. 2017.

 Podateľňa bude mať  v dňoch 19. - 21. 4. 2017 predĺžené
otváracie hodiny do 16,00 hod.