Dni frankofónie 2017

Katedra románskych jazykov a literatúr v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny a podporou z Francúzskeho inštitútu organizuje v mesiaci marec sériu prednášok, workshopov pre kolegov a širokú verejnosť a súťaže pre študentov a deti nadané na jazyk. Pozývame širokú verejnosť na naše aktivity.


02. 03. 2017 08.56 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť a diskusie.

doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. (garant aktivít)
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. (vedúci katedry)
Mgr. Monika Andrejčáková, PhD.
Dr. Michele Paolini, PhD.
Mgr. Philippe Nocquet

Program