Aktivita v rámci Týždňa dobrovoľníctva

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR – Agentúra osobnej asistencie realizuje aktivitu, ktorá sa koná v rámci Týždňa dobrovoľníctva vyhláseného Bratislavským dobrovoľníckym centrom na 16. – 22. septembra 2017.


14. 09. 2017 13.27 hod.

Aktivita je zameraná na šírenie informácii o osobnej asistencii pre ľudí so zdravotným postihnutím. Agentúra ju bude organizovať za pomoci dobrovoľníkov 20. septembra 2017, ktorí budú medzi študentmi na internátoch rozdávať letáky informujúce o osobnej asistencii za účelom získania nových osobných asistentov.         

Dokument o osobnej asistencii: „Asistujem, teda som
www.omdvsr.sk/index.php/agentura-osobnej-asistencie/cinnost.html       

Viac informácií o Agentúre osobnej asistencie nájdete:
http://www.omdvsr.sk/index.php/agentura-osobnej-asistencie/cinnost.html     

Brožúrka – Osobná asistencia, teória a prax:
http://www.omdvsr.sk/downloads/new/kniznica/vlastne/2015_Osobna_asistencia_-_teoria_a_prax_pristupne.pdf