ŠOLTÉSOVÁ PO NOVOM

Srdečne Vás pozývame na výstavu ateliérových prác študentov 3. a 5.ročníka Fakulty architektúry STU v Bratislave na tému „Šoltésová po novom“


21. 06. 2017 15.17 hod.

Obnova budovy a podkrovia PdF UK na Šoltésovej ulici v Bratislave
Miesto konania: Budova dekanátu Pedagogickej fakulty UK v Bratislave Račianska 59
Výstava bude trvať do 30.septembra 2017
Kurátor výstavy: Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok,
Fakulta architektúry STU Bratislava
Katedra výtvarnej výchovy
Pedagogická fakulta UK Bratislava