CEEPUS FISH (štipendiá a pobyty)

Medzinárodná sieť medziuniverzitnej spolupráce v rámci programu CEEPUS

Sieť: CIII-HU-0809-01-1314 FISH (French, Italian, SpanisH) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe

Partnerské romanistiky našej siete CEEPUS FISH

Univerzita v Grazi, Rakúsko
Masarykova univerzita v Brne, Česká republika
Katolícka univerzita Petra Pázmáňa v Piliščabe, Maďarsko
Jagelonská univerzita v Krakove, Poľsko
Univerzita v Ljubljane, Slovinsko
Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
 

Spolupracujúce pracoviská

 

 

 

University of Graz, Austria

 

Institut für Romanistik, Department of Romance Studies

Homepage: www.kfunigraz.ac.at

Homepage: www.uni-graz.at/rom/

Masaryk University in Brno, Czech republic

 

Department of Romance Languages and Literatures

Homepage: www.muni.cz

Homepage: http://www.phil.muni.cz/wurj/

Pázmány Péter Catholic University, Hungary

 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Institute of Romance Studies

Homepage: www.ppke.hu

Homepage: www.btk.ppke.hu

Comenius University in Bratislava, Slovakia

 

Institution: Faculty of Education

Homepage: www.uniba.sk

Homepage: www.fedu.uniba.sk/romanistika

University of Ljubljana, Slovenia

 

Faculty of Arts

Homepage: www.uni-lj.si

Homepage: www.ff.uni-lj.si

 

University of Zagreb, Croatia

 

Jagellonian university, Cracov, Poland

 

Zodpovedný za sieť na Pedagogickej fakulte UK: PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

About CEEPUS FISH

CEEPUS FAQ